Kata Pengantar

Bismillahirrohmanirrohim

Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Anda telah berkunjung http://mtsbbsmalang.blogspot.co.id/. Website ini dibangun untuk memfasilitasi komunikasi dan informasi bagi warga sekolah MTs Babussalam Banjarejo Pagelaran Malang khususnya dan masyarakat pendidikan pada umumnya.

Sebelumya kami mohon maaf, karena mungkin website ini jauh dari sempurna dan terkesan apa adanya. Hal itu mungkin dikarenakan keterbatasan dan kekurangan dari kami. Oleh karena itu kami mohon para pengunjung sekalian untuk memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan website ini dapat bermanfaat. Amin. Terima kasih

Jumat, 19 Agustus 2016

NISN 2015/2016

1 0007371406            ALFIANA RAFSANJANI
2 0012815857            ALFINA NURIYANTI
3 0003287761            ALIYUL USNUL
4 0013156209            ALVIATUS SHOLIKHAH
5 0007410214           ANISA RIZKI
6 0012852558           ARIF FADILAH
7 0012679434           DEWI FATIMAH NUR FITRIANASARI
8 0000160286           DIAH NURAINI
9 0012675335           DIANA AYU PUSPITA SARI
10 0013723954           DINI HIDAYATI
11 0003329519           EDI YUSUF
12 0012830970           ELIS RAHMAWATI
13 0012831007           ELMA DAMAYANTI
14 0014019415           ELZA NUR AZZURA
15 0003363284           EVITA SETIA NINGSIH
16 0014030194            FAIZROTUL MIFTA
17 0010086707           FAUZAN ADHIM
18 0011266021           FIKA MAGHFIROH
19 0010128186           FIRDAUSI AINI
20 0003225427           HAIDAR AHMAD HAMDANI
21 0004660064           HAIRUL
22 0003880655           HAMZAH
23           HOIRUL HIDAYAH
24 0012675316           HUSNUL HASANAH
25 0018936732           HUSNUL MA'RIFA
26 0000055849           IDA KUMALASARI
27 0003329507           IMAM WAHYUDI
28 0012759386           INE FAHRIA
29 0003329522           IZZATUL MILLAH
30 9984503270           KAMARUDIN
31 0019986614           KHUSNUL KHOTIMAH
32 0012914063           LIYA ROHMATUN NISA'
33 0002529558           LULUK ATUL KUROTILAENIAH
34 0003329515            M. YUSUF EFENDI
35 0012655354           MADINATUL MUNAWAROH
36 0017907879           MAULIDATUL JANNAH
37 0002990457           MAULIDYA FAHROIL FIRDAUSY
38 0006345827           MOCHAMAD FATURROCHMAN
39 0003329523           MOH. TAUFIQ
40 9998758076           MUHAMAD SHEFUDIN
41 0013053355           MUHAMMAD IRVAN ALRIYATUS S
42 0010128181           MUHAMMAD KHOIRUL NAIM
43 0019909097           NIKMATUL HASANAH
44 0011405729           NIKMATUS SHOLIHAH
45 0018890868           NISWATUL HASANAH
46 0014019224           NOVI DATURROHMAH
47 9997389602           NUR FAIZAH
48 0012874754           NURI AUSTRALIA
49 0010086708           NURUL FADHILAH
50 0018936726           PUTRI ZIYANA WALIDAH
51 0012873986           RIKA ASTRI WULANDARI
52 0007094150           RISA DEVI APRILIA
53 0001816392           ROHMATUL HASANAH
54 0012638824           SHOLIKHATUL MA'UNAH ILA ISNAINI
55 0009916099           TOMY FIRDIANSHAH
56 0010086709           UMMI FARIHAH
57 0012876062           VIRGIAWAN LISTANTO
58 0007094157           WIWIK NURFADILAH
59 0015329172           YAZIDUR ROZAK
60 0008646172           YUNI LAILATUS SALWA
61 0018936725           YUSNIA AZIZAH
62 9997894374           ZUBAIRI

Minggu, 12 April 2015

BROSUR MTS BABUSSALAM 2015/2016